Inlägg

Då var vi här igen, julhelg och snart nytt år

I månljuset

Slutresultatet av målningsarbetet med mitt växthus av gamla fönster

Målade om mitt växthus av gamla fönster

Fågelholkar åt svartvita flugsnappare

Stensättning utanför växthuset eller konsten att lägga marksten

Vinterbilder 2013, mitt eget växthus av gamla fönster

Bygga växthus av gamla fönster, del 1

Fukt(igt) i tunnelväxthuset

Gallring av tomatväxtligheten i tunnelväxthuset

Att bygga ett eget växthus, växthusritningens betydelse

Tunnelväxthus i sin enkelhet