Att bygga ett eget växthus, växthusritningens betydelse
Skiss till växthus
Min första växthusritning, ett utkast som jag gjorde på baksidan av ett förbrukat papper.
Att bygga sitt eget växthus är roligt. Samtidigt får man ett växthus som (hoppeligen) uppfyller ens egna önskemål och krav. Att bygga ett växthus kan också vara komplicerat och arbetsdryg beroende på omfattningen och den egna byggerfarenheten.

Att bygga ett enkelt växthus av trästomme och gamla fönster kräver inga större förkunskaperdet är oftast bara att sätta igång med en enkel skiss eller växthusritning i handen. Störs man inte av att tjälen kan ställa till med en del spratt eller att vinden kan få byggnaden att börja luta i konstiga vinklar så är det bara att sätta igång.

Glädjen över att ha uppfört ett eget växthus vet inga gränser och när man dessutom märker att växterna trivs så är lyckan fullkomlig. Jag tycker själv att enkla växthus med trästomme av gamla glas är de finaste och mysigaste växthusen. Enkla växthus, tycker jag, har följande fördelar:
  • man kan återanvända gammalt material i större utsträckning
  • gamla fönster i en trästomme ser dessutom snyggt ut (de snyggaste tycker jag)
  • att det börjar luta lite eller att regnvattnet droppar in gör inte så mycket, man har ju inte satsat nån förmögenhet på växthuset, för växternas del har det ingen som helst betydelse
  • man kan enkelt reparera om nåt går sönder; man tager vad man haver
Gamla fönster i en trästomme passar ypperligt.
Då gäller det att anpassa stommen till fönsterbågarna och vara noggrann i planeringen.
Bor man däremot, som jag, lite längre norrut där vi har ordentlig tjäle och snö på vintrarna så krävs det ett mera robustare växthus. En ordentlig grundläggning och ett tak som tål hårda vindar och snö är av yttersta vikt. Har man gamla fönster rekommenderar jag absolut att du skall försöka använda dessa. Då gäller det att anpassa bygget efter fönsterbågarnas yttermått så att det inte uppstår överraskningar när du sätter in bågarna. Oberoende av vilken metod man väljer så lönar det sig att vara noggrann i planeringen. Börja med att kartlägga platsen, hur ser den ut, makroklimat och väderstreck, vad säger byggbestämmelserna osv. Anteckna ner dina egna önskemål och skissa växthusstorlekar och proportioner på ett papper. 
       
När du har kartlagt förutsättningarna för ditt växthus så gäller det att börja med detaljplaneringen. Det går också att köpa färdiga ritningar behändigt från nätet med returrätt ifall du inte skulle vara nöjd. Om man använder sig av färdiga ritningar så kan detaljarbetet lämnas åt sidan och vips så har man helt plötsligt mera tid för det praktiska utförandet. Det är också enkelt att göra korrigeringar från färdiga ritningar så att bygget anpassas så mycket som möjligt enligt de egna önskemålen. Var beredd att eventuellt omvandla måttenheter till normal SI-standard ifall du beställer växthusritningar från USA eller Storbritannien. 

Växthusritningen betydelse kan inte underskattas. Man kommer så mycket enklare framåt under byggnadsskedet när man har en klar plan att följa. De största frågorna och funderingarna har man klarat av under planeringsskedet och bygget behöver inte stanna upp för den skull. Att köpa färdiga ritningar eller göra egna detaljritningar är, anser jag, ett viktigt moment under byggnadsprocessen.

Till sist några råd till dig som funderar på att bygga ett växthus, ett växthus som skall hålla i många år framöver:

  • kartlägg den tänka byggplatsen noggrannt, väderstreck, mikroklimat, markbeskaffenhet, tjäldjup, snödjup osv
  • kontrollera byggnadsbestämmelserna som gäller för byggnadsplatsen så att det inte i efterhand uppstår problem med byggnadstillsynsmyndigheterna
  • anteckna ner dina egna önskemål, skissa på proportioner (ju större växthus desto bättre inomhusklimat)
  • gör en noggrann detaljplanering eller köp färdiga ritningar behändigt från nätet
  • sätt igång och börja planera idag
Jag önskar dig lycka till med planeringen av ditt nya växthus!Kommentarer