Byggandet av växthuset fortsätter

Stensättningen av golvet i växthuset har återupptagits efter den långa vinterpausen. Jag hann stensätta halva ytan förrän frosten och vintern slog till i oktober. Återstår således halva jobbet ännu.Underlaget har jämnats ut och är färdig att bekläs med stenar.
Golvet sluttar mot mitten. Mittgången lutar i sin tur mot dörren.

Jag är övertygad om att stengolv är en bra lösning. Dels är ytan enkel att hålla ren. Å andra sidan lagrar stenarna värme. Jag hoppas att stengolvet i kombination med väggmuren samt några vattenfyllda vattentunnor skall hålla växthuset tillräckligt varmt under försommarens frostnätter. Temperaturskillnaderna utjämnas, -i teorin åtminstone.

Nackdelen med golvet kan vara att myror hittar dit och bygger bon under betongstenarna. Men, det problemet får man lösa i så fall på något sätt. Sen är det ju förstås dyrare att anlägga stengolv än andra golv. För min del så är stenarna återanvända från gårdsplanen och lever nu sitt andra liv. Denna gång under tak...

Stengolv är väldigt enkelt att anlägga under förutsättning att marken och sanden har packats tillräckligt. Därefter är det bara att jämna till ytan och fixa rätt lutning med t.ex. ett vattenpass. Stenarna bör knackas lätt med en gummiklubba eller liknande så att de sätter sig i underlaget. Sand är väl kanske inte det bästa materialet som underlag för betongstenar men det funkar.

Läs mera om växthusbyggande här i min blogg.


Kommentarer