Att odla i växthus, en kort introduktion för nybörjaren


I växthuset trivs vanligtvis plantor av allehanda slag. Det beror på att i växthuset skapas ett artificiellt klimat som tillåter ett odlande som normalt inte skulle vara möjligt på platsen ifråga. Om man jämför mot att odla på friland så är skillnaden uppenbar. Min egen erfarenhet visar att ju sämre sommar desto större skillnad är det mellan mellan friland och inomhusodling. Har du möjlighet ska du således odla i växthus eller drivhus för bättre skördar -om din avsikt är att maximera skörden det vill säga.

Att bygga själv sitt växthus rekommenderas. Då kan du 
utforma det helt enligt dina egna önskemål.

Den största skillnaden, förutom skördeutfallet, är att i växthus eller drivhus blir odlingssäsongen betydligt längre. Den börjar tidigare och pågår längre i på hösten. Räkna med 1-2 månader längre säsong än det normalt är på platsen. Har du dessutom tillgång till ett uppvärmt och belyst växthus så kan du odla i princip över hela året. Att ett hobbyväxthus skulle vara uppvärmt och belyst hela vinterhalvåret är dock sällsynt på grund av höga energikostnader. Dock finns det hobbyväxthus som tillfälligt isoleras under vinterhalvåret där avsikten främst är att övervintra fleråriga växter.

Att odla inomhus, i växthus eller drivhus är också förknippat med vissa risker som normalt inte förekommer på frilandsodlingen. Ironiskt nog är det temperaturen som ställer till störst problem för mig. Ett hobbyväxthus eller –drivhus innehåller endast en liten luftvolym vilket i sin tur leder till att temperaturen i växthuset lätt ränner iväg över 30 grader under soliga dagar. Börjar temperaturen gå över 30 grader så lider framförallt tomatplantorna (blomningen). När man bygger eller väljer växthus bör man således alltid säkerställa tillräcklig ventilation. Helst bör ventilationsluckorna vara automatiserade, dvs att de öppnar och stänger automatiskt. Självstängande ventilationsluckor utjämnar dessutom temperaturvariationer.

Växthuset -en plats för avkoppling och meditation.

Att odla i växthus är framförallt avkopplande och en källa för inre välbefinnande, åtminstone känner jag så. Växthuset har ett mervärde som inte kan mätas i skördar, kilogram eller antal frukter. Att sitta med en kaffekopp i handen och höra hur ett stilla regn slår ner på taket är en upplevelse utöver det vanliga.

Läs mera om växthusbyggande i min blogg här.

PS Är du intresserad av växthusritningar ?

Kommentarer