Växthusplatsen tar form

Växthusgropen är nu utjämnad och avvägd till rätta höjder. Jag hamnade att fylla upp gropen mera än vad jag hade räknat med. Det beror på att utloppet för dräneringen blev lite högre än planerat. Nå, det har ingen större betydelse. Nu är i alla fall grovjobbet gjort.

Väthusgrunden är utjämnad och avvägd till rätt höjd.
Mitten är högre, då rinner eventuellt vatten inifrån ut mot
sidorna in i dräneringssystemet.

Markgrunden är nu konstruerad som ett "kyrktak". Från mitten av växthuset lutar det åt alla sidor. Då kommer allt vatten inifrån växthuset att rinna ut mot sidorna och in i dräneringssystemet och leds sen vidare bort från grunden.

Här har markfilten satts på markgrunden. Avsikten är att
hålla isär jordskikten så att de inte blandas. Som följande
kommer gruset att sättas på markfilten.

På markfilten kommer nu ett ca 10 cm:s gruslager. Avsikten är dels att få ett kapillärbrytande skikt samt att leda vatten in i dräneringssystemet.

Kommentarer